Soubory


Literácy Jitčín - literácké bratrstvo 
Collegium 419 - vokální soubor staré hudby 
Chorea Historica - soubor historického tance 
La Fiamma - soubor historického tance 
Kvinterna - soubor hrající nejen křesťanskou a židovskou hudbu Evropy 13. - 15. století 
Lvivski menestreli - soubor staré hudby ze Lvova 
Pražští komorní pěvci - vokálně instrumentální soubor 
Vagantes - vokální ansámbl zaměřený na hudbu vrcholné renesance a časného baroka 
Tineola - originální divadlo Michaely Bartoňové 
Cantio Antiqua - vokální soubor zaměřený převážně na renesanční a raně barokní polyfonní hudbu 


Společnosti a projekty


O.s. Trintatis Societas - sdružení pro podporu kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit zaměřených na obnovu kulturně-historických a duchovních barokních tradic a osobnostní rozvoj 
Collegium pro arte antiqua - společnost pro studium, dokumentaci, ochranu a znovuoživení kulturního dědictví. 
Foerstrova společnost v Praze - pořádání koncertů ve Foerstrově síni v Praze 
In Cordis - koncerty, studium a výuka staré hudby 
Psalterium s.r.o. - pořádání kulturně-společenských akcí 
Společnost pro duchovní hudbu - na Portálu duchovní hudby 


Vydavatelství


Arta Records - hudební vydavatelství