Ritornello

Ritornello

Michael Properius Pospíšil

28. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTTRADOVIC
Jindřichův Hradec Pátek 12. až Neděle 14. srpna 2022


Pátek 12. 8. 2022 v 18:00 hodin, Proboštský Kostel Nanebevzetí Panny
Marie
Michnovo REQUIEM za Adama Michnu a vůbec všechny, komu se hodí...
Jako Bohoslužba.
Sobota 13. 8. 2022 v 17:00 hodin, Proboštský Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
POUTNÍ MŠE SVATÁ ku Svátku Svatého Hypolita, Patrona Jindřichova
Hradce
Tarquinio Merula: MISSA SOPRA LA RUGGIERA z roku 1639, Michnova
píseň o sv. Hypolitovi.
Sobota 13. 8. 2022 ve 20:00-21:30 hodin, ulice středu města Jindřichova
Hradce: CONVIVIUM aneb ULIČNÍCI A ROŠŤÁCI NATRUC KŘOVÁKŮM
– Pouliční Hudební Bitky mezi jesuitskou a učednickou mládeží, podle
Pěšinova popisu z poloviny 17. století. Tomáš Pěšina z Čechorodu byl
Michnovým žákem a mladý Michna, jak známo zase „bumbal s kaplany“.
Jako zralý muž ale utěšeně bohatl na obchodu s vínem... :-)
Neděle 14. 8. 2022 v 9:15 hodin z Náměstí Míru poutnicky do
Proboštského Kostela Nanebevzetí Panny Marie PROCESSÍm s
Michnovou Písní o Paládiu Země České z r. 1650, v 9:30 pak v
mariánském Proboštském Kostele POUTNÍ MŠE SVATÁ s muzikou
Adama Michny z Ottradovic.
Neděle 14. 8. 2022 ve 14:00 hodin, Proboštský Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
OFFICIUM VESPERTINUM Beatissimae Virginis Mariae
aneb Slavné a Stručné Michnovy Mariánské Nešpory z roku 1648.
Michnovské Slavnosti jsme společně připravili s Mojmírem Poláčkem a se
souborem COLLEGIUM PRO ARTE ANTIQUA z Brna poprvé hráli v létě
1994. Od té doby byly Michnovské Slavnosti v Jindřichově Hradci
sedmadvacetkrát. Vždy nám šlo o to jednak smysluplně trávit letní hudební
dílny s pěknou muzikou, jednak jsme se chtěli rozdělit s místními i
přespolními o údiv nad ohromujícím potenciálem poetiky, muziky, divadla a
kultury vůbec s místními lidmi, kteří právem mohou být na svého Michnu
hrdi. Bez jeho podmanivých českých a také skrznaskrz vlasteneckých písní
bychom tady u nás totiž už dávno nemluvili česky. To ti naši dědečkové
a babičky, kteří ve svém volném čase v kostele, ve městě, v polích i doma
tak rádi zpívali česky, nám, Čechům, češtinu dochovali do dneška! Latinské

slovo Cultura znamená úctu a uctivost, původně hlavně při obdělávání půdy,
do níž byli naši předkové pohřbíváni. Ale budeme snad nadále vystřelováni
do vesmíru? Zatím je ona zemská přitažlivost tak neodolatelná... :-)
Pro nás i tak samozřejmé propojování světského a chrámového prostoru,
kde zněla před třistapadesáti roky i Michnova krásná latinská muzika, není
všem vlastní, to nám také leží na srdci.
Jindřichův Hradec je okouzlující město a má k disposici prostory tak
nádherné, jako asi žádné jiné město v naší zemi. Je škoda, že se o tom v
místě asi tak málo ví, s návštěvností kulturních akcí je to v tomhle krásném
městě nějaké zapeklité... Víme, že dnes tak protlačované slovo „úspěch“-
spíše poukazuje na jakýs spěch a nátlak, není mírou užitečnosti. Za dvacet
osm let Michnovských Slavností jsme v Jindřichově Hradci zahráli tisíce
skladeb, skoro dvě stovky ucelených programů, s nimiž se nikdo jiný
nemůže pochlubit – často unikátních nových přepisů nevydaných skladeb,
atd... Okolo sebe vidíme tendence cokoliv smysluplného zrušit, rozprodat,
zesměšnit, komercionalisovat. Naše pojetí Michnovských Slavností se
tomuto všemu už skoro 30 let snaží bránit, ale ty čertovské růžky stále
někde vykukují :-). Chystáme se na těžké doby, ale nebylo by vůbec potřeba
takhle hloupě žít... Stačilo by velmi málo... Kde končí srozumitelnost slov,
pomáhala Paní Muzika. Proto ten náš humbuk! :-) Je škoda, když lidé a
instituce pověření dnes kulturou, fungují více jako nějaké „likvidační komise“,
kazí vše cenné, za co naši rodiče a prarodiče dali své životy...

Michael Pospíšil

A v bodech:
SAM pořádáme 28 let. Jindřichův Hradec, kde Adam Michna z Ottradovic žil
a tvořil celý život jako špičkový básník, skladatel, varhaník, sponsor,
„hospodský“ a obchodník s vínem, je nádherné, ale cosi mu chybí? - asi
povědomí o „michnovských kořenech“ místní kulturnosti? Dnešní ročník
bude minimalisovaný, ale ve čtyřech vystoupeních v proboštském chrámu P.
Marie, z toho třikrát „autenticky“ při bohoslužbě a jednou jako koncert. A
jeden chystaný program bude ochutnávka z dobové pouliční muziky, tak jak
ji už skoro 30 let v Jindřichově Hradci hráváme, žel, často v tichém ústraní –
Muzika potřebuje nejprve ticho, pak teprve něco můžeme zaslechnout...
Výjimečný je jak obsah programů, tak jejich propojování s místy vzniku nebo
někdejšího znění. Výjimečné je i naše dosavadní NEKOMERČNÍ pojetí
Slavností, protože komerce, žel, vše pokazí... Tady je ukázka tvorby „kultury
zdola“. Ale je milé potkat se s tím, když ti, kdo rozhodují o budoucnosti naší
kultury, pochopí i smysl – třeba i našeho – počínání. To jsou vlastenci! Nebo
jim to snad vadí???

MP. (jen 603 293 766)

Dobrý den,
srdečně Vás zdravíme z Fary v Ostružně u Jičína!
Rádi bychom Vás, Vaše známé a přátelé touto cestou pozvali na malý Benefiční Koncert “na Varhany” (spoluúčast k dotaci na opravu-rekonstrukci)
v Sobotu 25.7.2020 ve 20 hodin v Ostružně-Kostele. Vystoupí žáci a přátelé hudební dílny “Oteuřené nebe”, F.S. BARUNKA pod vedením Martiny Pavlasové. Zpívají a hrají Kristina Pavlasová, Vojtěch Mrověc, & Michael Pospíšil. Budeme Vám vděčni za rozeslání či vyvěšení plakátku-pozvánky!
Děkujeme!

Michael Pospíšil

plakátek (PDF)