Michael Pospíšil

tel.: +420 603 293 766

e-mail: michal_posp@volny.cz